Seed Respiration Analyser

Seed Respiration Analyser (SRA)

Bij zaadbedrijven is behoefte aan nauwkeurige informatie over eigenschappen van zaad op individueel niveau. De SRA analyse is een ondersteuning op het gebied van het testen van individuele zaden. Een SRA analyse geeft een snelle maar nauwkeurige meting van de ademhaling van individuele zaden die gecorreleerd kan zijn aan de kwaliteit van een zaadpartij. Afhankelijk van de soort zijn resultaten tussen 10 en 72 uur na start van de test beschikbaar.

Je kunt eenvoudig bepalen welke zaden dood, dormant of actief kiemend zijn, waarbij groeikracht en homogeniteit gerelateerde parameters worden gemeten. De verschillen tussen de zaden en zaadpartijen worden duidelijk. De SRA analyse is een waardevolle methode bij het analyseren van kiemgedrag, en de ontwikkeling van coatings en primingsmethoden. Fytagoras verkoopt de SRA via verschillende distributeurs.

Toepassingen van de SRA
  • Meetinstrument om snel de levensvatbaarheid van zaad vast te stellen
  • In kaart brengen van meerdere kieming- en zaadgerelateerde parameters
  • Voorspellen van het effect en uitvoerbaarheid  van priming methodes
  • Inzicht in zaadparameters t.b.v. veredelingsprogramma’s
  • Resultaten in 10-72 na start van de test
  • Eenvoudig en snel inzicht in veroudering van zaad
  • Bepalen van bacteriële- en schimmelinfecties in zaad
  • Homogeniteitstesten

Samenwerking met distributeurs

Voor de verkoop van de SRA is Fytagoras samenwerkingen aangegaan met een aantal distributeurs. Voor de Chinese markt is dat Zealquest Scientific Technology, voor India is de keuze gevallen op Spectra Agritec, terwijl voor de USA, Canada en Mexico een samenwerking is aangegaan met Aginnovation. Genoemde bedrijven zijn bekenden in de zaadbusiness in de diverse landen, en voeren een portfolio dat goed aansluit bij de SRA.