Water- en zuurstofmanagement

Het belang van voldoende zuurstof in de wortelzone wordt vaak onderschat. Bij een te laag zuurstofgehalte kunnen wortels geen voedingselementen opnemen. Het gewas zal worden geremd in de ontwikkeling, en de wortels zullen verzwakken.

Fytagoras is gespecialiseerd in metingen in het wortelmilieu. Hierbij zijn vooral het watergehalte, EC, pH, en de zuurstofconcentratie belangrijke parameters. De door Fytagoras ontwikkelde optische zuurstofmeettechnologie maakt het mogelijk om een groot aantal exacte zuurstof concentratiemetingen uit te voeren op veel verschillende plaatsen tegelijk in allerlei teeltsystemen. Dit geeft inzicht in groeibeperkende zuurstoftekorten bij de wortels in relatie tot andere teeltfactoren, zoals substraat keuze, watergift, bovengrondse groei etc.

Fytagoras treedt ook op als onafhankelijk expert in juridische kwesties en voert risico analyses uit voor de agrarische sector. 

Fytagoras’ expertise op het gebied wortelmilieu en plantenteelt
  • Online zuurstofmetingen in teeltsubstraten, vollegrond, en hydrocultuur.
  • Karakteriseren van gas-en waterhuishouding bij ontwikkeling van nieuwe teeltsubstraten
  • Ondersteuning bij ontwikkeling van nieuwe teeltsystemen
  • Risico analyses
  • Ondersteuning in juridische kwesties

Zuurstof concentratie in gecombineerde tomaten- en visteelt

De combinatie van tomatenteelt en visteelt maakt gebruik van het visteelt afvalwater om de planten te voeden. Dit systeem kan vele (milieu en kosten) voordelen bieden, maar nog veel onderzoek is nodig. In het door de EU ondersteunde onderzoek INAPRO heeft Fytagoras de rol van zuurstof in dergelijke systemen onderzocht.