Protocol ontwikkeling voor verdubbeld haploïde planten

Een genetisch zuivere plant vanuit één enkele, haploïde cel.

Binnen de veredeling van planten is het toevoegen van gewenste eigenschappen aan stabiele variëteiten erg arbeidsintensief en tijdrovend. Technieken die dit proces versnellen zijn zeer gewenst.

Fytagoras is een specialist in verdubbeld haploïden technologie, waarbij zij als service homozygote planten produceert voor veredelingsbedrijven. Het succes van deze aanpak is al aangetoond in een breed scala van gewassen en variëteiten. Fytagoras heeft 28 jaar ervaring in protocol ontwikkeling, en heeft zich gespecialiseerd in recalcitrante gewassen.

Voordelen van verdubbeld haploïden in uw veredelingsprogramma
  • Productie van 100 % homozygote ouderlijnen
  • Uniforme ouders t.b.v. hybride zaadproductie (F1)
  • Zeer uniforme nakomelingen
  • Versnellen van veredelingsprogramma’s (variëteiten kunnen sneller worden geïntroduceerd in de markt)
  • Sneller anticiperen op vragen van klanten
  • Uitselecteren van letale genen in slechts 1 stap
  • Identificatie van recessieve mutanten
  • Realisatie van stabiele populaties voor genetische studies

Project “Verdubbeld Haploïden”

Fytagoras wil een project starten met als doel de ontwikkeling een verdubbeld haploïde protocol voor het gewas watermeloen. Net zoals andere Cucurbits, staat dit gewas bekend vanwege zijn recalcitrante karakter op het gebied van DH technologie. Initiatieven van Fytagoras in de afgelopen jaren hebben aangetoond dat er juist ook mogelijkheden zijn om succesvolle protocollen te ontwikkelen voor recalcitrante gewassen; de realisatie van een protocol voor de productie van verdubbeld haploïde tomaten planten is daarvan een goed voorbeeld. De ervaring heeft geleerd dat het enige jaren kan duren voordat er een praktisch toepasbaar protocol beschikbaar is, en er derhalve duidelijke commitment van deelnemende partijen nodig is. Met de inzichten en expertise die Fytagoras op dit moment heeft, is het de inschatting dat er een goede kans van slagen is om een succesvol protocol voor watermeloen te ontwikkelen.

Mocht u geïnteresseerd zijn in dit samenwerkingsproject, waarbij het doel is om verdubbeld haploïden voor watermeloen te kunnen produceren, download dan het aanmeldingsformulier. Wanneer U dit invult en terug stuurt naar wessel.holtman@fytagoras.com, dan wordt er contact met u opgenomen om mogelijkheden te bespreken.

Sluitingsdatum voor aanmelding is  28 februari 2022. Bij voldoende belangstelling wordt het project met deelnemende partijen afgestemd en verder georganiseerd.