Achtergrond

In 1988 werd in Leiden het centrum voor Fytotechnologie opgericht. Dit was een samenwerkingsverband tussen TNO, Universiteit Leiden en het bedrijfsleven. Het onderzoeksteam “Toegepaste plantwetenschappen” hield zich met name bezig met fundamentele en toegepaste onderzoeken. De belangrijkste onderzoeksvelden waren:

  • Veredeling van gewassen door middel van DH-technologie (verdubbeld haploïden)
  • Zaadtechnologie: Onderzoek naar kiemkwaliteit, dormantie, priming en houdbaarheid
  • Wortelfysiologie en metabolisme bij gewassen: Veel onderzoek is gedaan naar de invloed van het milieu rondom de wortels, met name gericht op gashuishouding

Het team werd versterkt door samenwerking met sensortechnologen van TNO. Deze samenwerking resulteerde in meerdere meetinstrumenten en meetplatformen waarmee de onderzoeken werden versterkt.

 

Oprichting van Fytagoras

In 2007 besloot de TNO-onderzoeksafdeling “Toegepase plantwetenschappen” als zelfstandige onderneming verder te gaan onder de naam Fytagoras: een knipoog naar de wetenschapper Pythagoras en het Griekse woord Fyto, wat plant betekent. Fytagoras heeft zich in de afgelopen jaren verder gespecialiseerd in DH-technologie, Zaadtechnologie en tuinbouwkundige kennis van het wortelmilieu.