literatuur2

Fytagoras literatuuronderzoek service

Fytagoras heeft  toegang tot wereldwijde wetenschappelijke literatuur, octrooi databases, vakliteratuur en rapporten. Door combinatie van deze informatiebronnen met de aanwezigheid van expertises over een breed gebied is Fytagoras een uitstekende partij voor het uitvoeren van literatuurstudies en expertise update samenvattingen.

Door de grote ervaring met wetenschappelijke literatuur, en bekendheid met toepassinggericht onderzoek kunnen op efficiënte wijze de benodigde gegevens worden verzameld, geïnterpreteerd en op betrouwbaarheid worden beoordeeld. De resulterende verslagen zijn compleet, leesbaar en bevatten duidelijke conclusies en aanbevelingen.

Een degelijke literatuurstudie levert veel tijdwinst, snel nieuwe inzichten en ideeën, en draagt bij aan meer zekerheid bij beslissingen.