Seed Respiration Analyser (SRA)

De seed respiration analyser is een uniek instrument waarmee zuurstofverbruik en ademhaling van zaden kan worden geanalyseerd. De SRA analyse is een waardevolle methode bij het analyseren van kiemgedrag, maar ook bij de ontwikkeling van coating en primingsmethoden. De SRA is beschikbaar voor zowel demonstraties, uitleg als ook experimenten met uw eigen zaden.

 

Toepassingen van de SRA

  • Meetinstrument om snel de levensvatbaarheid van zaad vast te stellen
  • In kaart brengen van meerdere kieming- en zaadgerelateerde parameters
  • Voorspellen van het effect en uitvoerbaarheid  van priming methodes
  • Inzicht in zaadparameters t.b.v. veredelingsprogramma’s
  • Resultaten in 10-72 na start van de test
  • Eenvoudig en snel inzicht in veroudering van zaad
  • Bepalen van bacteriële- en schimmelinfecties in zaad
  • Homogeniteitstesten
Download de brochure (in het Engels) Bekijk de SRA introductiefilm

 

Wat biedt de SRA

De SRA analyse is een ondersteuning op het gebied van het testen van zaden. De SRA is een nieuwe generatie analyzer die de Q2 vervangt. Een SRA analyse geeft een snelle maar nauwkeurige meting van de ademhaling van individuele zaden die gecorreleerd kunnen zijn aan de kwaliteit van een zaadpartij. Afhankelijk van de soort zijn resultaten tussen 10 en 72 uur na start van de test beschikbaar. Je kunt eenvoudig bepalen welke zaden dood, dormant of actief kiemend zijn. Hoewel de SRA analyse geen specifieke details over eventuele afwijkingen van kiemplanten oplevert, geeft het wel snelle en nauwkeurige aanwijzingen over groeikracht gerelateerde parameters en de homogeniteit van een partij zaden. Bovendien geeft de test ook informatie over de verschillen tussen de zaden en verschillen tussen zaadpartijen.

De SRA is gebaseerd op optische zuurstofdetectietechnologie en bevat ook verschillende temperatuur zones en moderne software voor machine aansturing en data acquisitie. Een groot aantal individuele zaden kunnen tegelijkertijd worden gemeten. Je kunt de SRA test voor verschillende doeleinden gebruiken zoals het vaststellen van de basiskwaliteit (homogeniteit) van een partij zaden, het vaststellen van veranderingen in de zaadkwaliteit na behandelingen, het meten van aan de groeikracht gerelateerde parameters, parameter berekeningen in het priming proces, de ontwikkeling van de zaadkwaliteit gedurende het bewaarproces, enz. Onze medewerkers leggen u graag alle mogelijkheden uit!