Water- en zuurstofmanagement en risicoanalyses

Rootzone research

Fytagoras is gespecialiseerd in metingen in het wortelmilieu. Hierbij zijn vooral het watergehalte,
EC, pH, en de zuurstofconcentratie belangrijke parameters. De door Fytagoras ontwikkelde optische
zuurstofmeettechnologie wordt hierbij ingezet. Hierdoor wordt het mogelijk om een groot aantal
exacte zuurstofconcentratiemetingen uit te voeren op veel verschillende plaatsen tegelijk in allerlei
teeltsystemen. Dit geeft inzicht in groeibeperkende zuurstoftekorten bij de wortels in relatie tot
andere teeltfactoren, zoals substraat keuze, watergift, bovengrondse groei etc.

Daarnaast treedt Fytagoras regelmatig als externe adviseur voor het uitvoeren van risico analyses,
of als onafhankelijk expert in juridische kwesties in de agrarische sector.

Wat bieden wij:

  • Meten en adviseren in water- en zuurstof management
  • Risico analyses
  • Ondersteuning in juridische kwesties

 

Referenties

Uitspraak Raad van State over bestemmingsplan “Nijmegen Dukenburg – 8 (Skaeve Huse, Stadbroekseweg)

Oxygen consumption in recirculating nutrient film technique in aquaponics