zuurstofmeting crop

 
Fytagoras is gespecialieerd in metingen in het wortelmilieu. Hierbij zijn vooral het watergehalte, pH en de zuurstofconcentratie belangrijke parameters. De door Fytagoras ontwikkelde optische zuurstofmeettechnologie wordt hierbij ingezet. Hierdoor is Fytagoras in staat een groot aantal exacte zuurstofconcentratiemetingen uit te voeren op veel verschillende plaatsen tegelijk. Dit geeft inzicht in groeibeperkende zuurstof tekorten bij de wortels in relatie tot andere teeltfactoren, zoals substraat keuze, watergift, bovengrondse groei etc. De kennis en onderzoeksmogelijkheden van Fytagoras voor wortelonderzoek zijn veel gevraagd voor alle soorten teelten:

  •  Continu meting van zuurstofconcentraties in het wortelmilieu (NFT, Steenwol substraten, Potten etc.).
  •  Optimalisatie van watergift voor optimale gashuishouding bij de wortel.
  •  Onderzoek naar relaties tussen bovengrondse en ondergrondse factoren.

 

 

 

INAPRO schemaFytagoras is partner in het EU INAPRO project. Blijf op de hoogte van de resultaten en innovaties van INAPRO (combinatie plantenteelt en visteelt) via de INAPRO website.

eurflag