Rijpheidsensor

De laatste jaren heeft Fytagoras sterk ingezet op innovaties en onderzoek om de zaadproductie te verbeteren. Hierbij is veel kennis opgebouwd over de drie belangrijke onderdelen van de zaadproductie:

  •  Pollen productie, pollen bewaarbaarheid en pollenkwaliteit.
  •  Monitoring en standaardisering van zaadteeltomstandigheden met sensoren.
  •  Bepaling van juiste oogstmoment voor optimale zaadkwaliteit.

Fytagoras ontwikkelt methoden voor het langdurig bewaren op kamertemperatuur van pollen zonder verlies aan vitaliteit. Deze kennis is van groot belang voor een meer efficiënte en veilige zaadproductie.

De inzet van de growWatch bij de zaadproductieteelt maakt het mogelijk verschillende productielocaties in detail te volgen en met elkaar te vergelijken. De growWatch gegevens maken het ook mogelijk teelt optimalisatie voor hogere zaadkwaliteit te ontwikkelen binnen de eigen zaadproductie faciliteiten van zaadbedrijven.

Voor veel vrucht(groente) gewassen is het bepalen van het juiste oogstmoment in de zaadproductie niet eenvoudig. De vruchtrijpheidsensor kan in veel gevallen hierbij een uitkomst bieden. Het vermijden van onrijpe en overrijpe vruchten in de oogst verbeterd de kwaliteit en homogeniteit van de geoogste zaden.

Met deze kennis en technologie is Fytagoras uw partner voor verbetering van alle fasen in zaadproductie en het realiseren van een betere zaadkwaliteit en meer homogene zaadpartijen.

download: growWatch voor zaadproductie