De vergroende werkomgeving

Planten in kantoorruimten winnen aan populariteit. Steeds meer bedrijven zien de voordelen van een attractieve vergroende werkplek boven een steriele kantoortuin. Vergroening zorgt niet alleen voor een prettiger werkomgeving, maar kan ook bijdragen aan een schonere lucht en een aangenamere luchtvochtigheid. Daarnaast leveren planten ook een bijdrage aan het welzijn van de medewerkers.

Diverse onderzoeken tonen deze voordelen aan, waaronder een uitgebreid onderzoek door Fytagoras en Wageningen Universiteit. In dit onderzoek werd een verband aangetoond tussen aanwezigheid van planten op de werkplek en een lagere uitval van personeel door ziekte. Fytagoras heeft in dit project ook een verhoging van de luchtvochtigheid door vergroening van gemiddeld vijf procentpunt gemeten in de droge winterperiode.

 

Onderzoek luchtzuiverende werking van planten

Niet elke plant zal de lucht efficiënt reinigen. Fytagoras heeft veel populaire kamerplanten getest op luchtzuiverende en lucht bevochtigende eigenschappen. In onze testfaciliteit plaatsen wij planten in kunstmatig vervuilde lucht. Vervolgens meten wij hoe snel deze plant de lucht zuivert. Tevens beoordelen wij bij de luchtbevochtigende eigenschappen van elke geteste plantensoort. De resultaten van deze metingen worden opgeslagen in een database zodat luchtkwaliteitverbeterende eigenschappen van kamerplanten onderling kunnen worden vergeleken. Bij het bepalen van luchtzuiverende eigenschappen van planten wordt onder andere samen gewerkt met Air So Pure.

Voor onze klanten kunnen wij:

  • Adviseren bij vergroeningstrajecten waarbij we rekening houden met luchtzuiverende en lucht bevochtigende eigenschappen van planten
  • Plantensoorten testen op luchtzuiverende en lucht bevochtigende werking
  • Uitvoeren, adviseren en ondersteunen bij meetcampagnes 

 

Meetcampagne luchtzuiverende planten

U heeft uw keuze gemaakt en gaat uw bedrijf vergroenen, of u overweegt juist nog om uw bedrijf te vergroenen? Waarschijnlijk heeft u dan nog vragen zoals:

  • Hoeveel effect op het klimaat hebben planten nu echt?
  • Hoe kan ik dit meten?
  • Welke plantensoorten kan ik het beste plaatsen in mijn bedrijf, en hoeveel zijn er nodig?
  • Ik heb al klimaatsensoren in mijn bedrijf, maar hoe moet ik de meetresultaten hiervan interpreteren?
  • Mijn medewerkers merken effect van de planten, ik kan het ook meten, maar ons luchtbehandelingssysteem lijkt het effect deels teniet te doen. Hoe ga ik hier mee om?

 

Heeft u vragen over onze meetcampagnes, testen of advies, neem dan contact met ons op

 

Recente en lopende onderzoeken

In 2017/2018 heeft Fytagoras samen met Wageningen Universiteit, IVN en een aantal bedrijven bij diverse zorginstellingen en bedrijven onderzoek gedaan naar de invloed van planten op luchtkwaliteit en luchtbevochtiging. In dit onderzoek is ook de gezondheid en het welbevinden van medewerkers onderzocht. Op dit moment loopt een vervolgonderzoek met negen deelnemende bedrijven waarbij de verkregen inzichten in het voorgaande project verder worden onderzocht.

https://www.wur.nl/nl/project/Planten-voor-een-prima-binnenklimaat.htm
https://www.ad.nl/ad-werkt/een-plant-zorgt-voor-minder-zieke-werknemers-echt-waar~afc20276/