Protocol ontwikkeling voor verdubbeld haploide planten

Een nieuwe plant vanuit een enkele, haploide cel.

Binnen de veredeling van planten is het toevoegen van gewenste eigenschappen aan stabiele variëteiten erg arbeidsintensief en tijdrovend, vooral in langzaam groeiende soorten. Technieken die dit proces kunnen versnellen zijn zeer gewenst. Voortplantingscellen, gameten, bevatten slecht de helft van het genetisch materiaal van de ouderplant en zijn daarmee zeer aantrekkelijk materiaal voor het maken van nieuwe planten, die een pure genetische achtergrond hebben. Door zorgvuldige behandeling van geïsoleerde voortplantingscellen en het toepassen van diverse groei- en stresscondities, kunnen deze cellen worden aangezet tot verdubbeling van hun genetisch materiaal en kunnen ze gestimuleerd worden tot celdeling en de vorming van multicellulaire structuren en planten. Voor elke plantensoort en meestal ook voor de verschillende variëteiten, zullen de optimale condities moeten worden geselecteerd en geoptimaliseerd. Het succes van deze aanpak is al aangetoond in een breed scala van gewassen.

Fytagoras in Leiden heeft reeds vele jaren ervaring in het ontwikkelen van protocollen om verdubbeld haploide planten te produceren voor diverse gewassen en variëteiten.

De kracht van het werk zit in een gefaseerde aanpak in combinatie met praktische ervaring, als donorplant selectie en de keuze van behandelingen. Een programma bestaat uit drie fasen. In een eerste fase worden kwaliteit, viataliteit en responsiviteit in diverse behandelingen van de cellen, bepaald. In een volgende stap wordt de basis van het protocol ontwikkeld, waarin in een derde stap de optimalisaties plaatsvinden.

Na de ontwikkeling van het protocol kan Fytagoras ook behulpzaam zijn bij de implementatie van het finale protocol in de dagelijkse praktijk.

Download de presentatie Aanpak Fytagoras in DH productie