Plant inhoudsstoffenPlantenstoffen voor gezondheidsbevorderende en farmaceutische toepassingen.

Planten zijn een rijke en bijna onuitputtelijke bron van gezondheidbevorderende en medicinaal actieve stoffen. Kleine variaties in teelt en verwerkingscondities kunnen al verstrekkende gevolgen hebben voor het beoogde medicinale effect: een plant werkt suboptimaal, werkt helemaal niet of werkt zelfs averechts. Deze onzekerheid staat het vermarkten van plantproducten met beoogde gezondheidsclaims dikwijls in de weg.

Fytagoras heeft in nauwe samenwerking met de Universiteit Leiden, de Hogescholen Arnhem Nijmegen (HAN), Utrecht (HU) en Dronten (CAH) en het farmaceutische screeningsplatform Pivot Park Screening Centre een technologie ontwikkeld (Green Health Technologie) die een gedegen oplossing biedt aan problemen die gerelateerd zijn aan een onzekere of onduidelijke werking van plantproducten. De Green Health Technologie is gebaseerd op grootschalige testen (screening) in ethisch verantwoorde diermodellen in combinatie met het gerobotiseerde screeningsplatform van de farmaceutische industrie. Kort gezegd komt het er op neer dat in een screenings-assay m.b.v. een lager organisme (een nematode) de werking van plantproducten in hogere organismen (b.v. een mens) al kan worden voorspeld.

 

De focus van Fytagoras ligt momenteel op het screenen van planten die gebruikt kunnen worden als medicijn tegen metabole ziekten zoals obesitas en diabetes T2, tumorremmende effecten van planten en het screenen van toxische effecten van planten.

 

Download folder “Green Health”

Bekijk “Worm test nieuwe medicijnen”